Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 2019-01-21 15:22
dokument Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku 2019-01-21 15:16
dokument Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2019 r., w Otwartych Konkursach Ofert 2019-01-21 15:14
dokument Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2018 roku 2019-01-21 15:13
dokument Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Drawno 2019-01-21 15:11
dokument Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku 2019-01-21 15:08
dokument Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dominikowo 2018-12-03 14:00
dokument Zarządzenie nr 75a/2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku 2018-12-10 15:03
dokument Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2018-12-03 13:59
dokument Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-12-03 13:56
dokument Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetarg w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół 2018-12-03 13:54
dokument Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla usługi pod nazwą: "Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r." 2018-11-16 11:48
dokument Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu sądu służącego za siedzibę gminy" 2018-11-16 11:44
dokument Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powłowania Komisji Urbanistycznej 2018-11-07 14:47
dokument Zarządzenie nr 69 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-11-05 14:13
dokument Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Drawno 2018-11-05 14:09
dokument Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-11-05 14:07
dokument Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-11-05 14:05
dokument Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Drawno 2018-11-05 14:02
dokument Zarządznie nr 64/2019 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przepisów regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości 2020-01-17 14:22
dokument Zarządzenie nr 64a/2018 z dnia 9 paźdzeirnika 2018 r. w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Drawno 2018-12-03 13:30
dokument Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 1 października 2018r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządanych na dzień 21 października 2018r. 2018-11-05 14:00
dokument Zarządzenie nr 62a/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku 2018-11-05 13:56
dokument Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku 2018-11-05 13:55
dokument Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2019-02-22 11:12
dokument Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie przebudowy drogi nr 65009Z w Drawnie 2018-11-05 13:52
dokument Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 19 września 2018r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza - "Drawieńskie Żurawie" 2018-11-05 13:49
dokument Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 19 września 2018r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza - "Drawieńskie Żurawie" 2018-11-05 13:49
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały NR XLVIII/263/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. 2018-09-20 15:08
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2018-09-20 15:06
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku 2018-09-20 15:03
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanymi na dzień 21 października 2018r. 2018-09-20 15:01
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku 2018-09-20 14:59
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych 2018-09-18 13:20
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne 2018-09-20 14:56
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Drawno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanymi na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-17 12:01
dokument Zarządzenie nr 47a/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji 2019-01-21 15:00
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Drawno. 2018-07-23 07:56
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. 2018-07-23 07:55
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie zmian budżetu w 2018 roku 2018-07-23 07:54
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ul. Poprzeczna 2018-07-06 12:41
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie właczenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków 2018-07-06 12:40
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: Utworzenie Klubu Senior + w Drawnie 2018-07-06 12:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. 2018-07-06 12:39
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2018-07-06 12:38
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-07-06 12:37
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 inaja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. 2018-07-06 12:09
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawno 2018-07-06 12:07
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych 2018-07-06 12:07
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2018-07-06 12:05
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka-Jelenie na odcinku km 0+000,00 - 2+291,00" 2018-07-06 12:03
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-07-06 12:01
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2018-07-06 12:00
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-07-06 12:00
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwał} Nr XLIV/234/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno 2018-07-06 11:59
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie. 2018-07-06 11:56
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. 2018-07-06 11:56
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-07-06 11:55
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018r. 2018-07-06 11:54
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2018-07-06 11:53
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-07-06 11:52
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 2018-07-06 11:51
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto 2018-07-06 11:48
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie 2018-04-04 13:36
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-04-04 13:34
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-04-04 13:32
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2018-04-04 13:31
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2018-04-04 13:29
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2018-04-04 13:27
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2018-04-04 13:26
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2018-04-04 13:25
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku. 2018-04-04 13:24
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno 2018-02-27 09:54
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XL/216/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. 2018-02-27 09:53
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu zarządzania ryzykiem w Gminie Drawno 2018-02-27 09:53
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Drawno 2018-02-27 09:51
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2018/2019. 2018-02-27 09:50
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2018 r., w Otwartych Konkursach Ofert. 2018-02-27 09:49
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXXIX/210/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-02-27 09:48
dokument Zarządzenie Nr 1a/2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań. 2018-04-04 13:21
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2018-02-27 09:44