herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XXXVIII/207/2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 65601 IZ 2017-12-12 12:06
Uchwała NR XXXVIII/206/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2017-12-12 12:05
Uchwała NR XXXVIII/205/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2017-12-12 12:05
Uchwała NR XXXVIII/204/2017 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2017-12-12 12:04
Uchwała NR XXXVIII/203/2017 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym 2017-12-12 12:03
Uchwała NR XXXVIII/202/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Drawno 2017-12-12 12:02
Uchwała NR XXXVIII/201/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody 2017-12-12 12:02
Uchwała NR XXXVIII/200/2017 w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji przebudowy chodnika w Barnimiu 2017-12-12 12:00
Uchwała NR XXXVIII/199/2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Drawnie 2017-12-12 11:57
Uchwała NR XXXVIII/198/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 2017-12-12 11:56
Uchwała NR XXXVIII/197/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2017-12-12 11:54
Uchwała NR XXXVIII/196/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Drawno na 2018 rok 2017-12-12 11:51
Uchwała NR XXXVIII/195/2017 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-12-12 11:50
Uchwała NR XXXVIII/194/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2018 rok 2017-12-12 11:49
Uchwała NR XXXVIII/193/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. 2017-12-12 11:48
Uchwała NR XXXVIII/192/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. 2017-12-12 11:47