herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdania za III kwartał: RB-NDS,RB-Z, RB-N, RB-28S, RB-27S 2018-11-14 12:35
Sprawozdania za II kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N 2018-08-31 11:24
Sprawozdania za I kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N 2018-05-08 11:18
Autopoprawka nr 2 do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 2017-12-21 12:05
Autopoprawka nr 1 do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 2017-12-21 12:03
Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok 2017-12-21 12:01
Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok 2017-12-21 12:00
UCHWAŁA NR CCCLXXIH.663.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034. 2017-12-21 10:55
UCHWAŁA NRCCCLXXIII.662.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2018 r. 2017-12-21 10:50
UCHWAŁA NR CCCLXXIII.661.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2018 rok 2017-12-21 10:49
Projekt w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018 2017-11-20 14:55
Uzasadnienie budżetu Gminy Drawno na rok 2018 2017-11-20 14:52