herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XXXI/160/2017 w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu 2017-04-18 09:02
Uchwała NR XXXI/159/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-04-18 09:01
Uchwała NR XXXI/158/2017 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2017 rok 2017-04-18 09:00
Uchwała NR XXXI/157/2017 w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej, gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-04-18 08:59
Uchwała NR XXXI/156/2017 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok w Gminie Drawno 2017-04-18 08:57
Uchwała NR XXXI/155/2017 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2016 w Gminie Drawno 2017-04-18 08:55
Uchwała NR XXXI/154/2017 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok w Gminie Drawno 2017-04-18 08:54
Uchwała NR XXXI/153/2017 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016 w Gminie Drawno 2017-04-18 08:53
Uchwała NR XXXI/152/2017 w sprawie uchawlenia zminy wiloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017 - 2034 2017-04-18 08:51
Uchwała NR XXXI/151/2017 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok. 2017-04-18 08:48