herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (druk nr 239)