Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. 2018-02-27 09:28
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2018-02-27 09:28
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/208/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. 2018-02-27 09:27
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-02-27 09:25
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-02-27 09:25
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Drawno. 2018-02-27 09:24
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Drawno 2018-02-27 09:23
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drawno 2017-12-15 10:52
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Drawno w 2018 roku." 2017-12-15 10:50
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Drawno i Święciechów. 2017-12-15 10:49
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-12-15 10:48
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Święciechów 2017-12-15 10:46
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Niemieńsku, gmina Drawno" 2017-12-15 10:45
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w try bie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 02.01.2018r. do 21.12.2018r." 2017-12-15 10:44
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2017-12-15 10:42
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-12-15 10:41
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. 2017-10-25 12:58
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-10-25 12:58
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwał) Nr XXXVII/185/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. 2017-10-25 12:57
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/183/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. 2017-10-25 12:56
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku. 2017-10-25 12:55
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-10-25 12:55
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-10-25 11:16
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne 2017-10-25 11:15
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drawno w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. 2017-10-25 11:14
dokument Zarządzenie Nr 52a/2017 w sprawie zatwierdzenia regulamin udzielania zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Kepa i Ostrożyce Gmina Drawno" 2018-05-10 08:16
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 2017-10-25 11:12
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie 2017-10-25 11:10
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz try bu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji 2018-01-26 08:38
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-10-25 11:08
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-10-25 11:06
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-08-02 09:21
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" 2017-08-02 09:20
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034. 2017-08-02 09:19
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-08-02 09:18
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwał}7 Nr XXXIV/170/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. 2017-08-02 09:17
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Gimnazjum Publicznego im. Saperów Polskich w Drawnie. 2017-08-02 09:17
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lm2 powierzchni uży tkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno 2017-06-29 13:23
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-06-29 13:23
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie. 2017-06-29 13:22
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-06-29 13:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-06-29 13:21
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-06-29 13:20
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-06-29 13:20
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/165/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. 2017-06-29 13:10
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-06-29 13:09
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Drawnie, ul. Choszczeńska 47. 2017-06-29 13:08
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2017-06-29 13:04
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Drawnie 2017-06-29 12:57
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 r. 2017-06-29 12:56
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-06-29 12:55
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-06-29 12:55
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie przekazania samochodu ciężarowego 2017-06-29 12:54
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-06-29 12:44
dokument Zarządzenie Nr 24a/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie. 2017-06-29 12:42
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/151/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 r. 2017-06-29 12:41
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-06-29 12:35
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. koordynacji opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawno 2017-06-29 12:33
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla inwestycji pod nazwą: "Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Kiełpino 18, Gmina Drawno". 2017-06-29 12:32
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto 2017-06-29 12:30
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2017/2018. 2017-06-29 12:29
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-06-29 12:29
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2017r. 2017-06-29 12:28
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Drawna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno oraz zasad jej koordynacji 2017-06-29 12:27
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Jaźwiny - Sówka - Jelenie (do granicy gminy Drawno)" 2017-06-29 12:25
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2017-03-01 11:15
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2017-03-01 11:14
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2017-03-01 11:13
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2017-03-01 11:13
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna -"Drawianin roku" 2017-03-01 11:11
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2017-03-01 11:10
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone z 8 na 9 lutego 2017r. 2017-03-01 11:09
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D" 2017-03-01 11:09
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie zmian do budżetu w 2017 roku. 2017-03-01 11:06
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-06-06 11:03
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Drawnie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2017-03-01 11:02
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku. 2017-03-01 10:56
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Dominikowo w Dominikowie" 2017-03-01 10:53
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań 2017-03-01 10:52