herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Drawno (poza miastem Drawno)

Drawno; 2016-10-21

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Miejski w Drawnie zaprasza do złożenia oferty na usługę odśnieżania dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy (poza miastem Drawno) w okresie zimowym 2016/2017 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miejski w Drawnie

Ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

E-mail: poczta@drawno.pl

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania sprzętem Wykonawcy dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Drawno (w miejscowościach wiejskich, poza miastem Drawno) w okresie zimowym 2016/2017 r. Roboty zimowego utrzymania dróg polegać będą na:

  1. odśnieżaniu całej szerokości jezdni dróg gminnych oraz wewnętrznych według poziomu odpowiadającego standardowi ustalonemu przez Zamawiającego;
  2. wywóz nadmiernie zalegającego na jezdni i poboczu śniegu, lodu;
  3. dostarczanie piachu oraz posypywanie jezdni przy gołoledzi, ślizgawicy.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

  1. przystępujący do przetargu musi dysponować co najmniej jedną jednostką sprzętu do odśnieżania o wymaganej mocy od 60 do 150 KM z pługiem o szerokości min. 2,4 m zabezpieczonym na końcu lemiesza gumą zapobiegającą uszkodzeniom krawężnika
    i jezdni,
  2. pojazdy wykonujące odśnieżanie winny spełniać wymogi określone w przepisach o ruchu drogowym,
  3. przystąpienie do odśnieżania i użycie niezbędnej ilości i rodzaju sprzętu w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach, w ciągu do 1 godz. od telefonicznego powiadomienia przez osobę do tego upoważnioną.
  4.  

Termin wykonania usługi

Termin wykonania usługi odśnieżania: od podpisania umowy do 30.04.2017 r. Zastrzega się możliwość przedłużenia umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
z podaniem ceny brutto za jedną godzinę pracy sprzętu odśnieżania oraz załadunku i wywozu śniegu, piachu do posypywania oraz rodzaj sprzętu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – dla danej miejscowości lub sołectwa.

             

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 08-11-2016 do godz. 1530 w siedzibie zamawiającego Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, sekretariat urzędu lub przesłać drogą e-mail na adres: poczta@drawno.pl

             

Ocena ofert

Cena za 1 h pracy poszczególnego sprzętu – 100 %

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli pracownik Urzędu Miejskiego w Drawnie Grzegorz Wiśniowski, tel. 664772393 lub Aldona Moder, tel. 728819379

 

Załączniki

Wzór formularza ofertowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 26-10-2016 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Wiśniowski 21-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Wiśniowski 26-10-2016 10:59