Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 r. 2017-03-01 09:40
dokument Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034. 2017-03-01 09:39
dokument Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2017-03-01 09:37
dokument Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych , które zostały uszkodzone lub zniszczone. 2017-03-01 09:36
dokument Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul Polnej w Drawnie" 2017-03-01 09:35
dokument Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2017 r., w Otwartych Konkursach Ofert. 2017-03-01 09:34
dokument Zarządzenie Nr 74a/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (kotów i psów) z terenu Gminy Drawno" 2017-03-01 09:33
dokument Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2017-03-01 09:31
dokument Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Drawno 2016-12-08 09:53
dokument Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-11-23 11:16
dokument Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie: określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. 2016-11-23 11:15
dokument Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2016-11-23 11:14
dokument Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciw działania przemocy w rodzinie 2016-11-23 11:12
dokument Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla usługi pod nazwą: oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2017r. 2016-11-23 11:08
dokument Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-11-23 11:06
dokument Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie: opracowania "Planu ochrony zabytków Gminy Drawno na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych" 2016-11-23 11:01
dokument Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-11-23 10:58
dokument Zarządzenie Nr 63a/2016 w sprawie: ogłoszenia konsultaeji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 2016-11-23 10:57
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dla usługi pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno w okresie 2017-2018 " 2016-11-23 10:56
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-11-23 10:55
dokument Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla usługi pod nazwą: "Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz- W w Suliszewie w okresie od 2 listopada 2016 r. do 22 grudnia 2017 r." 2016-11-23 10:54
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drawno. 2016-10-13 10:24
dokument Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-10-13 10:23
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 r. 2016-10-13 10:23
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrz Drawna do Spraw Seniorów 2016-10-13 10:22
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno dotyczących projektu Planu działania Gminy Drawno w sektorze turystyki 2016-10-13 10:20
dokument Zarządzenie Nr 55a/2016 w sprawie ustalenia wysokości stypendiumszkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2017-04-18 08:45
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-10-13 10:20
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa drogi wewnętrznej Kaliska-Kolejowa w Drawnie" (część poza projektem o dofinansowanie) 2016-10-13 10:19
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/114/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 r. 2016-10-13 10:18
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa drogi gminnej nr 656008Z ul. Leśnej w Drawnie" 2016-10-13 10:16
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 65600IZ zlokalizowanej na Osiedlu ul. Energetyków w Drawnie" 2016-10-13 10:15
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne 2016-10-13 10:14
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-10-13 10:11
dokument Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "wzmocnienie kamiennego cokołu - relikt wschodni zamku Wedlów w Drawnie" 2016-10-13 10:09
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 2016-08-09 12:12
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2016-08-09 12:12
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 2016-08-09 12:11
dokument Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2016-08-09 12:10
dokument Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 2016-08-09 12:08
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 2016-08-09 12:06
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 201 lr. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-08-09 12:05
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Draw nie 2016-08-09 12:04
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034. 2016-08-09 12:01
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-08-09 11:58
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/109/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 r. 2016-08-09 11:56
dokument Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 2016-08-09 11:56
dokument Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" 2016-08-09 11:50
dokument Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2016-08-09 11:50
dokument Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2016 roku. 2016-08-09 11:48
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2016-08-09 11:46
dokument Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-08-09 11:45
dokument Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2015 rok Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie. 2016-08-09 11:44
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 201 lr. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-08-09 11:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno 2016-08-09 11:40
dokument Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-08-09 11:40
dokument Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034. 2016-08-09 11:39
dokument Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2016-08-09 11:38
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie ustalenia na 2016 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2016-08-09 11:37
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2016-08-09 11:36
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/90/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 r. 2016-04-14 09:19
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-04-14 09:18
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w 2016r. 2016-04-14 09:18
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2016-04-14 09:17
dokument Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla usługi pod nazwą: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Drawno i jednostek organizacyjnych Gminy Drawno" 2016-04-14 09:16
dokument Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2017-12-06 14:05
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-04-14 09:12
dokument Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2016-04-14 09:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2016-04-14 09:09
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2016-04-14 09:09
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2016-04-14 09:09
dokument Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2016-04-14 09:05
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2016-04-14 09:05
dokument Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna -"Drawianin roku" 2016-04-14 08:56
dokument Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Gminy Drawno na 2016 rok 2016-04-14 08:53
dokument Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-04-14 08:51
dokument Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Drawno na rok szkolny 2016/2017. 2016-04-14 08:50
dokument Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie zmian do budżetu w 2016 roku. 2016-04-14 08:49
dokument Zarządzenie Nr 4a/2016 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań 2017-01-05 11:42
dokument Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XV/75/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 roku. 2016-01-26 12:40
dokument Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawno w 2016 r., w Otwartych Konkursach Ofert. 2016-01-26 12:37
dokument Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drawno. 2016-01-26 12:36
dokument Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno dotyczących projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspekty wą do roku 2022 2016-01-26 12:36