herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrza Drawna z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Drawna z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022

      Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz  Uchwały Nr XXXIX/227/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 44 poz. 920) zarządzam, co następuje:

1. W celu wyrażenia opinii i uwag na temat projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022  zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Drawno.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie głosowania na zebraniu z mieszkańcami gminy Drawno w dniu 11 stycznia 2016r o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3.

3.  Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnione są osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Drawno oraz posiadające czynne prawo wyborcze.

4. Projekt Planu znajduje się na stronie WWW.drawno.pl.

Burmistrz Drawna

mgr inż. Andrzej Chmielewski

Załącznik:

1.Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno (PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Filip Sońta 04-01-2016 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Filip Sońta 07-01-2016 12:33