herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DRAWNA z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych do głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.