Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 42/06 w sprawie przeniesień budżetowych między między rodziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-09-07 14:22
dokument Zarządzenie Nr 41/06 w sprawie przeniesień budżetowych między między rodziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-09-07 14:16
dokument Zarządzenie Nr 40/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-09-07 14:13
dokument Zarządzenie Nr 39/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-09-07 14:10
dokument Zarządzenie Nr 38/06 Sporządzenie spisu z natury składników majątkowych Gminy Drawno 2007-09-07 14:02
dokument Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 35/06 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007r. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 34/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 33/06 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do wyboru burmistrza Drawna. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 32/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XXXII/196/06 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 pażdziernika 2006 roku w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 29/06 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 28/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 r. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 27/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/193/06 Rady Miejskiej w Drawnie. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz bezpośredniego wyboru burmistrza. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2007. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 24/06 dla właściwego zinwentaryzowania oraz usystematyzowania wyposażenia zbiorów bibliotecznych, a także majątku stanowiącego wyposażenie Biblioteki Publicznej w Drawnie w skład której 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie zmian do budżetu gminy w 2006 roku. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 21/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 20/06 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 19/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania: "Zagospodarowania nabrzeża nad jeziorem Adamowo w Drawnie". 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr NR XXX/189/06 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2006 r. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla placówek oswiatowych gminy Drawno 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XXIX/177/06 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu w 2006roku. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 11/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na swiadczenie usług 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie zmian do budżetu w 2006 roku. 2007-05-01 00:00
dokument Załącznik Nr 6 do zarządzenia 6/06 2007-05-01 00:00
dokument Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 6/06 2007-05-01 00:00
dokument Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 6/06 2007-05-01 00:00
dokument Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 6/06 2007-05-01 00:00
dokument załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 6/06 2007-05-01 00:00
dokument Załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr 6/06 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Nr XXVIII/169/06 z dnia 17 marca 2006r. 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie stałego dyżuru 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie powołania składu osobowego Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 4/06 Cz.2 regulamin Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 4/06 Cz.1 regulamin Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieog 2007-05-01 00:00
dokument Zarządzenie Nr 1/06 2007-05-01 00:00