herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR VI/34/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-04-09 11:06
Uchwała NR VI/33/2015 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno. 2015-04-09 10:57
Uchwała NR VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2015-04-09 10:56
Uchwała NR VI/31/2015 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drawno 2015-04-09 10:55
Uchwała NR VI/30/2015 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno oraz wysokości stawki. 2015-04-09 10:54
Uchwała NR VI/29/2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. 2015-04-09 10:52
Uchwała NR VI/28/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-09 10:51
Uchwała NR VI/27/2015 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok w Gminie Drawno. 2015-04-09 10:51
Uchwała NR VI/26/2015 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok w Gminie Drawno. 2015-04-09 10:50
Uchwała NR VI/25/2015 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok w Gminie Drawno. 2015-04-09 10:50
Uchwała NR VI/24/2015 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014 rok w gminie Drawno. 2015-04-09 10:49