herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Wykonanie oraz dostawa znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych

Drawno; 2015-03-24

Gmina Drawno

Ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Gmina Drawno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie oraz dostawa znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych

1.1. znaki drogowe:

 • A-7 „ustąp pierwszeństwa” – szt. 3;
 • B-33 „ograniczenie prędkości do 30km/h” – szt. 4;
 • B-34 „koniec ograniczenia prędkości do 30km/h” – szt. 2
 • B-2 „zakaz wjazdu” – szt. 2;
 • B-36 „zakaz zatrzymywania” – szt. 2;
 • B-21 „zakaz skrętu w lewo” – szt. 1;
 • B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t” – szt. 1;
 • D-42 „obszar zabudowany” – szt. 1;
 • D-43 „koniec obszaru zabudowanego” szt. 1;
 • E-17a „miejscowość Zatom” – szt. 1;
 • E-17a „miejscowość Sówka” – szt. 2;
 • E-18a „koniec miejscowości Zatom” – szt. 1;
 • E-18a „koniec miejscowości Sówka” – szt. 2;

Wszystkie znaki drogowe z grupy znaków M – małe. Znaki ostrzegawcze i zakazu (A i B) wykonane z folii odblaskowej typu 2, znaki informacyjne (D) i znaki kierunku i miejscowości (E) o wysokości 530 mm, wykonane z folii odblaskowej typu 1.

1.2. tabliczki informacyjne z nazwami ulic:

 • tablice z blachy ocynkowanej, grubości 2 mm o wymiarach 750x165 mm – szt. 18 z nazwami ulic (nazwy ulic zostaną podane po wyborze oferty);
 • cała grafika tabliczki wydrukowana na folii odblaskowej i zabezpieczona folią przeciw UV, gwarantującą zabezpieczenie przed blaknięciem kolorów wg. załączonego wzoru;

                             

 • ramki na tablice stalowe malowane proszkowo wielkości 750x165 mm z uchwytem zaokrąglonym na rurę Ø50 – szt. 18

Termin realizacji zamówienia: do 22 kwietnia 2015 roku

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

pok. nr 5, Grzegorz Wiśniowski, tel. 664772393

Kryteria wyboru ofert: 100% cena

Warunki wymagane od wykonawców – brak

Płatność będzie dokonana po odbiorze przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 08 kwietnia 2015 roku, do godziny 15.30 w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul Kościelna 3, 73-220 Drawno w sekretariacie urzędu, faxem na nr 0957682505 lub e-mailem na adres: poczta@drawno.pl.

W załączniku - formularz oferty

                                                                                                   Burmistrz Drawna

                                                                                                   Andrzej Chmielewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 27-03-2015 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Wiśniowski 24-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Wiśniowski 13-04-2015 12:17