Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 2016-01-26 12:28
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2016-01-26 12:27
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XV/77/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. 2016-01-26 12:27
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla usługi pod nazwą: ? Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w 2016 roku". 2016-01-26 12:25
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2016-01-26 12:24
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2016-01-26 12:24
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-01-26 12:23
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie wzoru legitymacji członka Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie 2016-01-26 12:22
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2016-01-26 12:21
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2016-01-26 12:20
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 201 lr. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-01-26 12:20
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2016-01-26 12:19
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 2015-10-29 10:34
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zmiany w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Drawno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-29 10:33
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-10-29 10:32
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) dla robót budowlanych pod nazwą: Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Gminie Drawno w m. Święciechów i Chomętowo" 2015-10-29 10:31
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-29 10:30
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-29 10:29
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-29 10:29
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania na obszarze gminy Drawno wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-29 10:27
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku 2015-10-29 10:27
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. 2015-10-29 10:21
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku 2015-10-29 10:20
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku 2015-10-29 10:19
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 2015-10-29 10:18
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 2015-10-29 10:17
dokument Zarządzenie Nr 78a/2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych. 2015-10-29 10:16
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/12 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości. 2015-10-29 10:15
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. 2015-10-29 10:14
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 2015-10-29 10:13
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata następne 2015-10-29 10:12
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-10-29 10:11
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-10-29 10:09
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-10-29 10:08
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-10-29 10:07
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2015-10-29 10:05
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawni 2015-10-29 10:02
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-10-29 09:59
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473 z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) dla wykonania usługi pod nazwą ?Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 1 września 2015 r. do 22 grudnia 2016 r." 2015-10-29 09:57
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie przyjęcia Standardów współpracy Gminy Drawno z Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy 2015-10-29 09:56
dokument Zarządzenie Nr 65a/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-10-29 09:55
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034. 2015-10-29 09:55
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-10-29 09:53
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. 2015-10-29 09:53
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-10-29 09:51
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno w związku z zarządzonym na dzień 6 w rześnia 2015r. ogólnokrajowym referendum 2015-07-03 10:51
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2015-07-03 10:50
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania: "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz Z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i przepompowni ścieków wNiemieńsku, Gmina Drawno". 2015-07-03 10:50
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Podlesie". 2015-07-03 10:48
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. 2015-07-03 10:48
dokument Zarządzenie Nr 56a/2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2015-07-03 10:46
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-07-03 10:46
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. 2015-07-03 10:44
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 w spraw ie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-07-03 10:43
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Drawnie 2015-07-03 10:42
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno 2015-07-03 10:41
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-07-03 10:41
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2015 r. 2015-07-03 10:40
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-07-03 10:39
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. 2015-07-03 10:38
dokument Zarządzenie Nr 47a/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie. 2016-11-10 10:30
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w spraw ie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-07-03 10:37
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) dla robót budowlanych pod nazwą: "Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu sotarnego w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Drawno" 2015-07-03 10:36
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-07-03 10:34
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 24 kwietnia 2U15r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-07-03 10:33
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-07-03 10:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-07-03 10:31
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w 2015r. 2015-07-03 10:31
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawnie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2015-04-09 12:21
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-17 10:41
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2015-04-09 12:19
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-04-09 12:18
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-04-09 12:17
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-09 12:17
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-09 12:16
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2017-07-03 13:31
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie. 2015-04-09 12:14
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie ustalenia na 2015 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2015-04-09 12:13
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. 2015-04-09 12:12
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-04-09 12:11
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-04-09 12:10
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-03-17 13:19
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy i dokonywaniu czynności w imieniu Burmistrza 2015-03-17 13:18
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kiełpino 2015-03-17 13:16
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Żółwino 2015-03-17 13:16
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2015-03-17 13:14
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2015-03-17 13:14
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2015-03-17 13:13
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2015-03-17 13:13
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2015-03-17 13:13
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2015-03-17 13:12
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 2015-03-17 13:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Podlesie 2015-03-17 13:10
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Brzeziny 2015-03-17 13:09
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2015-03-26 13:28
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Drawno 2015-03-17 13:03
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zatom 2015-03-17 13:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Barnimie 2015-03-17 12:57
dokument Zarządzenie Nr 10a/2015 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-03-17 12:54
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dominikowo 2015-03-17 12:52
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Konotop 2015-03-17 12:50
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Święciechów 2015-03-17 12:49
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Chomętowo 2015-03-17 12:46
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Niemieńsko 2015-03-17 12:43
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2015 rok 2015-03-17 12:40
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie zmian do budżetu w 2015 roku. 2015-03-17 12:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR IV/13/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 styczenia 2015 roku 2015-03-17 12:23
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 2015-03-17 12:20
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 2015-03-17 12:12