herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XLVI/285/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosć Burmistrza Drawna 2014-11-21 13:30
Uchwała NR XLVI/284/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ( Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 2014-11-21 13:28
Uchwała NR XLVI/283/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Brzeziny" 2014-11-21 13:27
Uchwała NR XLVI/282/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gmine Drawno 2014-11-21 13:26
Uchwała NR XLVI/281/2014 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2014-11-21 13:29
Uchwała NR XLVI/280/2014 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2014-11-21 13:29
Uchwała NR XLVI/279/2014 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok 2014-11-21 13:23
Uchwała NR XLVI/278/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno 2014-11-21 13:21
Uchwała NR XLVI/277/2014 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-11-21 13:19
Uchwała NR XLVI/276/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2015 rok 2014-11-21 13:16
Uchwała NR XLVI/275/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 2014-11-21 13:15
Uchwała NR XLVI/274/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2014-11-21 13:14