herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR III/10/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2015-02-23 14:52
Uchwała NR XLVI/277/2014 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2015 rok 2015-02-23 14:49
Uchwała NR XLVI/276/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2015 rok 2015-02-23 14:49
Uchwała NR XLVI/274/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2015-02-23 14:48
Uchwała NR XLV/270/2014 w sprawie zmiany stanu Gminy Drawno 2015-02-23 14:48
Uchwała NR XLV/268/2014 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno 2015-02-23 14:47
Uchwała NR XLV/266/2014 w sprawie zmiany do budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2015-02-23 14:47
Uchwała NR XLIV/264/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2015-02-23 14:46
Uchwała NR XL/262/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2014-08-11 08:19
Uchwała NR XLII/259/2014 w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2014-08-11 08:18
Uchwała NR XLI/256/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok. 2014-08-11 08:17
Uchwała NR XL/253/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawno 2014-08-11 08:17
Uchwała NR XL/250/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2014-08-11 08:16
Uchwała NR XXXIX/248/2014 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2014 rok 2014-08-11 08:16
Uchwała NR XXXIX/237/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2014-08-11 08:16
Uchwała NR XXXVIII/233/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-08-11 08:15
Uchwała NR XXXVIII/231/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok. 2014-08-11 08:15
Uchwała NR XXXVII/229/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-08-11 08:15
Uchwała NR XXXVII/230/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ''Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-08-11 08:14