herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Obiweszczenie Burmistrza Drawna z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.