herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XXXIX/249/2014 w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju 2014-04-14 10:25
Uchwała NR XXXIX/248/2014 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2014 rok 2014-04-14 10:24
Uchwała NR XXXIX/247/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębach Chomętowo i Konotop gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-14 10:23
Uchwała NR XXXIX/246/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 412/8 obrębie Dolina gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-14 10:22
Uchwała NR XXXIX/245/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz solecki 2014-04-14 10:21
Uchwała NR XXXIX/244/2014 w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatowej Komendzie Policji w Choszcznie 2014-04-14 10:20
Uchwała NR XXXIX/243/2014 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru 2014-04-14 10:19
Uchwała NR XXXIX/242/2014 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok w Gminie Drawno 2014-04-14 10:19
Uchwała NR XXXIX/241/2014 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2013 w Gminie Drawno 2014-04-14 10:18
Uchwała NR XXXIX/240/2014 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok w Gminie Drawno 2014-04-14 10:17
Uchwała NR XXXIX/239/2014 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2013 w Gminie Drawno 2014-04-14 10:16
Uchwała NR XXXIX/238/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034. 2014-04-14 10:14
Uchwała NR XXXIX/237/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok 2014-04-14 10:13