herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o działalności KZU-H w Drawnie za 2013 rok. 2014-09-18 14:55
Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2014 r. 2014-09-18 14:55
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 2014-05-21 09:05
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. 2014-05-21 08:44
Informacja na temat przeciwdziałania bezrobociu w gminie Drawno w 2013 r. oraz w I kwartale 2014 r. 2014-05-21 08:44
Informacje w sprawie działalności promocyjnej, turystycznej i agroturystycznej. Stan przygotowań do sezonu letniego. 2014-04-17 09:11
Informacja Prokuratora Rejonowego w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Choszczeńskiego i województwa zachodniopomorskiego za rok 2013 2014-04-17 09:10
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY DRAWNO Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W 2013 ROKU 2014-04-17 09:10
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Drawno w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2013 r. 2014-04-17 09:08
STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO GMINY DRAWNO ZA 2013 ROK 2014-04-17 09:08
Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków w gminie Drawno. 2014-03-19 08:16
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Żeglarskiego Drawa w Drawnie (druk 332) 2014-02-25 08:17
Sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Drawianka" w Drawnie (druk 331) 2014-02-25 08:16
Sprawozdanie z działalności LKS "Świt" Barnimie (druk 330) 2014-02-25 08:16
Sprawozdanie z działalności MKS "Drawa" Drawno (druk 329) 2014-02-25 08:15