herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o działaniu KZU-H w Drawnie za 2012 rok. 2014-02-25 07:53
Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2013 r. 2014-02-25 07:52
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno 2014-02-25 07:52
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku. 2014-02-25 07:52
ANALIZA STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI DLA GMINY DRAWNO NA LATA 2010-2015 2014-02-25 07:53
Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usuwanie drzew przydrożnych terenu gminy Drawno 2014-02-25 07:53
Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich na terenie Gminy Drawno. 2014-02-25 07:53
Informacje w sprawie działalności promocyjnej, turystycznej i agroturystycznej. Stan przygotowań do sezonu letniego. 2014-02-25 07:53
STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO GMINY DRAWNO ZA 2012 ROK 2014-02-25 07:53
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Drawno w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2012 r. 2014-02-25 07:54
Informacja Prokuratora Rejonowego w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Choszczeńskiego i województwa zachodniopomorskiego za rok 2012 2014-02-25 07:54
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY DRAWNO Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W 2012 ROKU 2014-02-25 07:54
Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno 2014-02-25 07:54
Sprawozdanie z działalności MKS "Drawa" Drawno (druk 232) 2014-02-25 07:54
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Żeglarskiego Drawa w Drawnie (druk 231) 2014-02-25 07:54
Sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Drawianka" w Drawnie (druk 230) 2014-02-25 07:54
Sprawozdanie z działalności LKS "Świt" Barnimie (druk 229) 2014-02-25 07:55