Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 110/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-03-17 12:09
dokument Zarządzenie Nr 109/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-03-17 12:06
dokument Zarządzenie Nr 108/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr 111/10/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2015-03-17 12:03
dokument Zarządzenie Nr 107/2014 w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2015-03-17 12:00
dokument Zarządzenie Nr 106/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 2015-03-17 11:58
dokument Zarządzenie Nr 105/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku 2015-03-17 11:57
dokument Zarządzenie Nr 104/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2015 r. 2015-03-17 11:57
dokument Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "1.1. Sprzątanie chodników i ulic gminnych oraz odśnieżanie (tylko chodniki i ciągi piesze) na terenie miasta Drawno w 2015 roku; 1.2. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miejscowości Drawno." 2015-03-17 11:54
dokument Zarządzenie Nr 102/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-03-17 11:52
dokument Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 r. 2015-03-17 11:52
dokument Zarządzenie Nr 100/2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie. 2015-03-17 11:51
dokument Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2015-01-08 10:10
dokument Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLVI/274/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2015-01-08 10:09
dokument Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie korekty składów kart do głosowania w zakresie zgodności z ustaloną treścią karty i jej wzorem w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2015-01-08 10:07
dokument Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-01-08 10:07
dokument Zarządzenie Nr 95/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2015-01-08 10:05
dokument Zarządzenie Nr 94/2014 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Drawno. 2015-01-08 10:04
dokument Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2015-01-08 10:03
dokument Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2015-01-08 10:01
dokument Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-01-08 10:00
dokument Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2015-01-08 10:00
dokument Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2015-01-08 09:58
dokument Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów posłów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2015-01-08 09:44
dokument Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. 2015-01-08 09:42
dokument Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości. 2015-01-08 09:41
dokument Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2015-01-08 09:38
dokument Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-01-08 09:37
dokument Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania: "pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu liz. nr 192/3 w Kiełpinie, gmina Drawno" 2015-01-08 09:37
dokument Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2015-01-08 09:28
dokument Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego 2015-01-08 09:27
dokument Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawnie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2015-01-08 09:26
dokument Zarządzenie Nr 79A/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych" 2015-01-08 09:25
dokument Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu działki nr 192/3 w Kiełpinie, Gmina Drawno 2015-01-08 09:24
dokument Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2015-01-08 09:22
dokument Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) dla robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną Unią zasilającą (WLZ) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i przepompowni ścieków w NiemieńskUy Gmina Drawno" 2015-01-08 09:21
dokument Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzania procedury udzielania przez Gminę Drawno pożyczek dla samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Drawno na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łub innych środków pomocowych 2015-01-08 09:18
dokument Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2015-01-08 09:16
dokument Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLIV/264/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2015-01-08 09:15
dokument Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Największą dynię" 2015-01-08 09:11
dokument Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2014-09-18 13:56
dokument Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2014-09-09 09:06
dokument Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 i lata następne 2014-09-09 09:05
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działa 2014-09-09 09:04
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2014-09-09 09:04
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działa 2014-09-09 09:02
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dla wykonania usługi pod nazwą ?Codzienny dowóz dzieci do szkól na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w roku szkolnym 2014/2015" 2014-09-09 09:01
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finasowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 2014-08-11 10:24
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku 2014-08-11 10:23
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdzialami i paragrafami w ramach działu 2014-08-11 10:23
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLIII/262/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2014-08-11 10:22
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2014-08-11 10:18
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2014 roku 2014-08-11 10:17
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 2014-08-11 10:15
dokument Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku 2014-08-11 10:13
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-08-11 10:08
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie układu wykonawczego o uchwały Nr XLII/259/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2014-08-11 10:07
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie powolania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie 2014-08-11 10:05
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie 2014-08-11 10:04
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmiany Reglaminu pracu Urzędu Miejskiego w Drawnie 2014-08-11 10:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" 2015-01-08 09:09
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie powołania Lokalnego Administratora Systemu 2014-07-04 08:31
dokument Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie powołania koordynatora ds. analizy zagrożeń obszarów wodnych w gminie Drawno 2014-07-04 08:29
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-07-04 08:28
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLI/256/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2014-07-04 08:27
dokument Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2014-07-04 08:26
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2014-07-04 08:24
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-07-04 08:22
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 2014-06-10 10:13
dokument Zarządzenie Nr 42a/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku 2014-06-10 10:13
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-06-10 10:12
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wkładu własnego organizacjom pozarządowym działających na terenie Gminy Drawno 2014-06-10 10:11
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku 2014-06-10 10:08
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XL/250/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 kwietnia 2014 r. 2014-06-10 10:07
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno 2014-06-10 10:05
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku 2014-06-10 10:04
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powolania koordynatora gminnego 2014-06-10 10:03
dokument Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Drawnie do sporządzenia aktów pełnomocnictaw do głosowania 2014-06-10 10:01
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondecyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-06-10 10:00
dokument Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2014-06-10 09:57
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 2014-06-10 09:56
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 2014-06-10 09:54
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2014 roku. 2014-04-14 10:44
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2014-04-14 10:43
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-04-14 10:42
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/237/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2014-04-14 10:40
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2014-04-14 10:38
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) 2014-04-14 10:39
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2014-04-14 10:35
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Drawno 2014-04-14 10:35
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza 2014-04-14 10:33
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - ?Drawieńskie żurawie" 2014-04-14 10:32
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie ustalenia na 2014 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2014-04-14 10:31
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI 11/231/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 r. 2014-04-14 10:30
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Drawno w ramach projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawno" dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro. 2014-04-14 10:29
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno. 2014-03-26 11:18
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 11:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 11:16
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 11:15
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 11:15
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 10:54
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 10:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 10:53
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 10:52
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku. 2014-03-26 10:48
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-03-26 10:47
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2014 rok 2014-03-26 10:46
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Drawna - "Drawieńskie żurawie" 2014-03-26 10:37
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie zmian do budżetu w 2014 roku 2014-02-10 10:45
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-02-10 10:43
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Nr XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku. 2014-02-10 10:41
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2014 r. 2014-01-17 09:45