herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIII/199/2013 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom 2013-07-09 10:32
UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-07-09 10:29
UCHWAŁA NR XXXIII/197/2013 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-07-09 10:29
UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-07-09 10:28
UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-07-09 10:27
UCHWAŁA NR XXXIII/194/2013 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-07-09 10:26
UCHWAŁA NR XXXIII/193/2013 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2013-07-09 10:26
UCHWAŁA NR XXXIII/192/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu 2013-07-09 10:24
UCHWAŁA NR XXXIII/191/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Drawno do projektu " Rewitalizacja Nieczynnej Linii Kolejowej Nr 410 wraz z zespołem budynków na odcinku Kalisz Pomorski - Drawno dla celów zachowania dziedzictwa kulturowego i technicznego kolei na Pomorzu Zachodnim pod nazwą DKKD - Drawiensko-Kaliska Kolej Drezynowa" 2013-07-09 10:21
UCHWAŁA NR XXXIII/190/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 2013-07-09 10:14
UCHWAŁA NR XXXIII/189/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. 2013-07-09 09:57
UCHWAŁA NR XXXIII/188/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna 2013-07-09 09:56
UCHWAŁA NR XXXIII/187/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-07-09 09:56