Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXXV/220/2013 w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Drawno oraz zmiany Statutu Gminy Drawno 2013-12-10 13:23
dokument Uchwała NR XXXV/219/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami). 2013-12-10 13:22
dokument Uchwała NR XXXV/216/2013 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawno na lata 2013-2017 2013-12-10 13:22
dokument Uchwała NR XXXV/214/2013 w sprawie zmiany granic sołectw Barnimie i Drawno, zmiany statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw 2013-12-10 13:21
dokument Uchwała NR XXXV/211/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2013-12-10 13:21
dokument Uchwała NR XXXV/210/2013 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2014 rok 2013-12-10 13:21
dokument Uchwała NR XXXV/209/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2014 rok 2013-12-10 13:20
dokument Uchwała NR XXXV/207/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. 2013-12-10 13:20
dokument Uchwała NR XXXIV/203/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-12-10 13:19
dokument Uchwała NR XXXIV/200/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno 2013-12-10 13:19
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/199/2013 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom 2013-12-10 13:18
dokument UCHWAŁA NR XXX/182/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-06-10 11:41
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno. 2013-04-22 11:45
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/174/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-04-22 11:44
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/173/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno. 2013-04-22 11:44
dokument UCHWAŁA NR XXVII/165/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeina usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi. 2013-04-22 11:43
dokument UCHWAŁA NR XXVII/164/2013 w sprawie określenia metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno oraz wysokości stawki. 2013-04-22 11:43