herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno. 2013-04-17 12:10
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno. 2013-04-09 10:13
UCHWAŁA NR XXVIII/175/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-04-09 10:12
UCHWAŁA NR XXVIII/174/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-04-09 10:09
UCHWAŁA NR XXVIII/173/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno. 2013-04-09 10:03
UCHWAŁA NR XXVIII/172/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie. 2013-04-09 10:01
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2013 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:59
UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:57
UCHWAŁA NR XXVIII/169/2013 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:55
UCHWAŁA NR XXVIII/168/2013 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2012 w Gminie Drawno. 2013-04-09 09:52
UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027. 2013-04-09 09:52
UCHWAŁA NR XXVIII/166/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 rok. 2013-04-09 09:43