Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 2014-03-26 10:34
dokument Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2014-01-17 09:42
dokument Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-01-17 09:41
dokument Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2014-01-17 09:40
dokument Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2014-01-17 09:39
dokument Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych skierowanych na realizację priorytetu nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2013 r. 2014-01-17 09:38
dokument Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2014-01-17 09:35
dokument Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-01-17 09:34
dokument Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Drawna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-01-17 09:33
dokument Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu 2014-01-17 09:31
dokument Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2014-01-17 09:31
dokument Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2014-01-17 09:29
dokument Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2013-12-09 14:19
dokument Zarządzenie Nr 68a/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2013-12-09 14:18
dokument Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/207/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2013-12-09 14:16
dokument Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie. 2013-11-22 09:55
dokument Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-11-22 09:53
dokument Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2013-11-22 09:52
dokument Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2013-11-22 09:51
dokument Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 2013-11-22 09:48
dokument Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Największą dynię 2013-11-22 09:47
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-10-15 12:14
dokument Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2013-10-15 12:13
dokument Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-10-15 12:13
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2013-10-15 12:11
dokument Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907) 2013-10-15 12:11
dokument Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/200/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r 2013-10-15 12:09
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Barnimie i Drawno. 2013-09-26 10:14
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-09-26 10:13
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2013-09-26 10:12
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawno w sprawie zmiany granic sołectw Barnimie i Drawno 2013-09-17 15:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) 2013-09-12 13:27
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-09-12 13:21
dokument Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne 2013-09-05 07:56
dokument Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie owołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Budowa studni głębinowej nr 3 w Dominikowie do poboru wód podziemnych" 2013-09-05 07:55
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród przydomowy lub ukwiecony balkon" 2013-09-05 07:53
dokument Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) dla robót budowlanych. 2013-08-08 09:27
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) dla robót budowlanych. 2013-08-08 09:26
dokument Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) dla robót budowlanych. 2013-08-08 09:25
dokument Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2013-08-08 09:23
dokument Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie sposobu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Drawno 2013-08-08 09:22
dokument Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji doraźnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych. 2013-07-30 08:56
dokument Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dla wykonania usługi pod nazwą ?Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2013/2014" 2013-07-30 08:54
dokument Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-07-30 08:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2013-07-30 08:51
dokument Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/189/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2013-07-30 08:50
dokument Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2013-06-11 13:18
dokument Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2013-06-11 13:17
dokument Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-06-11 13:16
dokument Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/183/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2013-06-06 10:11
dokument Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie wprowadzania procedury udzielania przez Gminę Drawno pożyczek dla samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Drawno na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2013-06-06 09:58
dokument Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2012 r. 2013-06-06 09:55
dokument Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2013-06-06 09:53
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 r. 2013-06-05 09:40
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-05-16 09:04
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-05-16 09:03
dokument Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) 2013-05-16 09:01
dokument Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku. 2013-05-16 09:00
dokument Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/178/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2013-05-16 08:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie zmian do budżetu w 2013 roku 2013-05-16 08:55
dokument Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-05-16 08:57
dokument Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) 2013-05-16 08:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2014-09-18 13:55
dokument Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2013-05-16 08:48
dokument Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno 2013-04-22 12:33
dokument Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 r. 2013-04-22 12:32
dokument Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku. 2013-04-22 12:30
dokument Zarządzenie Nr 15a/2013 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2013 roku. 2013-04-22 12:28
dokument Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-04-22 12:27
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/166/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2013-04-22 12:26
dokument Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2013-04-22 12:24
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/161/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r. 2013-04-22 12:23
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-04-22 12:21
dokument Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie ustalenia na 2013 rok planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2013-03-06 08:03
dokument Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-03-06 08:01
dokument Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy i organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe z uwzględnieniem zasad ergonomii - zorganizowanych w budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie. 2013-03-06 08:01
dokument Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2013-03-06 07:58
dokument Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2013-03-06 07:57
dokument Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu, w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i innych planach finansowych gminy Drawno. 2013-03-06 07:56
dokument Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone z 7 na 8 lutego 2013 r. 2013-03-06 07:50
dokument Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - "Drawianin roku" 2013-01-29 11:03
dokument Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 roku. 2013-01-29 11:02
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2013-01-29 10:50