herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XVI/91/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2012 2012-05-30 10:55
UCHWAŁA NR XIV/84/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. 2012-05-30 10:54
UCHWAŁA NR XIV/83/2011 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2012-05-30 10:54
UCHWAŁA NR XIV/82/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-05-30 10:53
UCHWAŁA NR XIV/81/2011 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transoprtowych na 2012 rok 2012-05-30 10:53
UCHWAŁA NR XIV/80/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2012 rok 2012-05-30 10:52
UCHWAŁA NR XIII/75/2011 w sprawieustalenia na terenie miasta i gminy Drawno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 2012-05-30 10:51
UCHWAŁA NR XIII/74/2011 w sprawie pozbawienia drogi gminne nr 655016Z dotychczasowej kategorii drogi gminnej 2012-05-30 10:51
UCHWAŁA NR XIII/73/2011 w sprawie ustalenia pomników przyrody 2012-05-30 10:50
UCHWAŁA NR XIII/72/2011 w sprawie przyznania stypendió sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy 2012-05-30 10:50
UCHWAŁA NR XI/64/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drawno Przedszkola Miejskiego 2012-05-30 10:49
UCHWAŁA NR VIII/50/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-05-30 10:48
UCHWAŁA NR V/36/2011 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2012-05-30 10:48
UCHWAŁA NR V/33/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-05-30 10:47
UCHWAŁA NR IV/20/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2011 2012-05-30 10:47