herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVII/211/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2010 2012-05-30 10:28
UCHWAŁA NR XXXV/199/09 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie 2012-05-30 10:19
UCHWAŁA NR XXXV/198/09 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych 2012-05-30 10:19
UCHWAŁA NR XXXV/197/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2010 rok 2012-05-30 10:18
UCHWAŁA NR XXXV/196/09 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana będzie opłata miejscowa 2012-05-30 10:18
UCHWAŁA NR XXXI/180/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno 2012-05-30 10:17
UCHWAŁA NR XXIX/170/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Drawno, Nr XXIII/140/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2005 roku 2012-05-30 10:17
UCHWAŁA NR XXIX/169/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnych placów zabaw 2012-05-30 10:16
UCHWAŁA NR XXVIII/155/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawno 2012-05-30 10:16
UCHWAŁA NR XXVIII/154/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2012-05-30 10:14
UCHWAŁA NR XXVIII/152/09 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2012-05-30 10:14