Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XII/85/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno 2012-05-30 10:04
dokument UCHWAŁA NR XII/84/07 w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2012-05-30 10:03
dokument UCHWAŁA NR XII/83/07 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych 2012-05-30 10:03
dokument UCHWAŁA NR XI/74/07 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-05-30 10:02
dokument UCHWAŁA NR XI/73/07 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych 2012-05-30 10:02
dokument UCHWAŁA NR XI/72/07 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Drawno 2012-05-30 10:02
dokument UCHWAŁA NR XI/71/07 w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru, terminów płatności opłaty targowej 2012-05-30 10:01
dokument UCHWAŁA NR XI/70/07 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty miejscowej na 2008 rok 2012-05-30 10:01
dokument UCHWAŁA NR X/69/07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drawno 2012-05-30 10:00
dokument UCHWAŁA NR IX/61/07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drawno 2012-05-30 10:00
dokument UCHWAŁA NR IX/59/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 2012-05-30 09:59
dokument UCHWAŁA NR VII/46/07 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 2012-05-30 09:53
dokument UCHWAŁA NR VII/45/07 w sprawie zmian w podziale Gminy Drawno na okręgi wyborcze 2012-05-30 09:51
dokument UCHWAŁA NR VII/43/07 w sprawie uchwalenia statutów sołectw 2012-05-30 09:50
dokument UCHWAŁA NR VII/42/07 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drawno 2012-05-30 09:50
dokument UCHWAŁA NR VII/48/07 w sprawie uchylenia opłaty administracyjnej 2012-05-30 09:49
dokument UCHWAŁA NR VII/47/07 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2012-05-30 09:47
dokument UCHWAŁA NR VI/39/07 w sprawie utworzenia targowiska na terenie miasta Drawna 2012-05-30 09:47
dokument UCHWAŁA NR VI/35/07 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów 2012-05-30 09:43
dokument UCHWAŁA NR V/31/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2007 2012-05-30 09:42
dokument UCHWAŁA NR IV/29/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Drawno 2012-05-30 09:41
dokument UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006-2009 2012-05-30 09:41
dokument UCHWAŁA NR IV/27/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-05-30 09:40
dokument UCHWAŁA NR IV/26/07 RADY MIEJSKIEJ w DRAWNIE z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie wyłączenia z sołectwa Chomętowo miejscowości Podegrodzie i przyłączenie jej do sołectwa Barnimie 2012-05-30 09:39