herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XIX/117/2012 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2012-04-05 08:11
UCHWAŁA NR XIX/116/2012 w sprawie przyznania odznaki honorowej "za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2012-04-05 08:10
UCHWAŁA NR XIX/115/2012 zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie 2012-04-05 08:09
UCHWAŁA NR XIX/114/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie 2012-04-05 08:05
UCHWAŁA NR XIX/113/2012 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-04-05 08:04
UCHWAŁA NR XIX/112/2012 w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie Gminy Drawno i zabezpieczeniu środków na rok 2012 w projekcie pn. '' przebudowa chodnika w m. Drawno, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 2012-04-05 08:02
UCHWAŁA NR XIX/111/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-05 07:59
UCHWAŁA NR XIX/110/2012 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia Gminy Drawno 2012-04-05 07:57
UCHWAŁA NR XIX/109/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 rok 2012-04-05 07:55
UCHWAŁA NR XIX/108/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok w Gminie Drawno 2012-04-05 07:54
UCHWAŁA NR XIX/107/2012 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomani za rok 2011 w Gminie Drawno 2012-04-05 07:53
UCHWAŁA NR XIX/106/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok w Gminie Drawno 2012-04-05 07:51
UCHWAŁA NR XIX/105/2012 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych za rok 2011 w Gminie Drawno 2012-04-05 07:50