Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 2013-01-29 10:46
dokument Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach dzialu 2013-01-29 10:44
dokument Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2013-01-29 10:41
dokument Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 2013-01-14 08:05
dokument Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie zmian budżetu w 2012 roku 2013-01-14 08:03
dokument Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2013-01-14 08:03
dokument Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2013-01-14 08:00
dokument Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania: ?Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych 2012-12-19 12:27
dokument Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2012-12-19 12:25
dokument Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 2012-12-19 12:24
dokument Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2012-12-14 09:14
dokument Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2012-12-14 09:13
dokument Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Drawnie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych. 2012-12-14 09:11
dokument Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-12-14 09:10
dokument Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2012-12-14 09:08
dokument Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna 2012-12-14 09:08
dokument Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie ogłoszenia konsuntacji dotyczących programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. 2012-11-16 13:43
dokument Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXIII/137/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2012-11-09 11:41
dokument Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2012-11-09 11:39
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach działu 2012-11-09 11:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku 2012-10-24 08:48
dokument Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 2012-10-24 08:47
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie zmiany budżetu w 2012 roku 2012-10-17 14:22
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2012-10-17 14:21
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-10-17 14:18
dokument Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2012 roku 2012-10-17 14:00
dokument Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-10-17 13:58
dokument Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/131/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2012-10-17 13:57
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie zmiany budżetu w 2012 roku 2012-10-17 13:54
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2012-09-19 11:20
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie uczestnictwa Urzędu Miejskiego w Drawnie w regionalnym ćwiczeniu obronnym pk. "ANAKONDA - 12" 2012-09-18 11:53
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2012-09-18 11:51
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2012-09-12 11:24
dokument Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach działu 2012-09-12 11:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: demontaż, załadunek,transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych połozonych na terenie Gminy Drawno ( w ilości około 68,76 Mg) 2012-09-12 11:25
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 zmieniające zarządznie w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2012-09-05 11:46
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne 2012-09-05 11:44
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i pragrafami w ramach działu 2012-09-05 11:41
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 r. 2012-08-22 12:18
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2012-08-22 12:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Drawno 2012-08-22 11:59
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2012-08-22 11:59
dokument Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drawnie zarządzonych na dzień 12 sierpnia 2012 r. 2012-08-01 11:37
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/127/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2012-07-05 08:51
dokument Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku 2012-07-05 08:49
dokument Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-07-05 08:48
dokument Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-05 08:45
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotownia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegp w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dla wykonania usługi pod nazwą "Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenia gminy Drawno w roku szkolnym 2012/2013" 2012-07-05 08:43
dokument Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2012-07-05 08:38
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2012-07-05 08:37
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnostrawnych oraz ich rodziców, okiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacją obowiązku szkolonego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2012-07-05 08:35
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 2012-07-05 08:31
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. 2012-07-05 08:28
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Drawnie - polityka rachunkowości 2012-09-26 07:27
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2012-07-05 08:25
dokument Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2012-05-30 08:59
dokument Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2011 r. 2012-05-30 08:58
dokument Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-05-30 08:56
dokument Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2012 r. 2012-05-18 09:05
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie działalności charytatywnej w 2012 r. 2012-05-18 09:03
dokument Zarządzenie Nr 27a/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2012-06-01 14:29
dokument Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Drawno 2012-05-18 08:50
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-05-18 08:47
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-05-18 08:45
dokument Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2012 r. 2012-05-02 11:06
dokument Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XX/118/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2012-05-02 11:05
dokument Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dla placówke oświatowych prowadzonych przez Gminą Drawno 2012-05-02 11:00
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - ,,Drawianin roku" 2012-05-02 10:58
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2012 r. 2012-05-02 10:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach dzialu 2012-05-02 10:54
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwaly Nr XIX/109/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2012 r. 2012-05-02 10:52
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 2012-05-02 10:50
dokument Zarządzenie Nr 16a/2012 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Dzialania Gminy na 2012 rok 2012-07-11 12:43
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno oraz zasad jej koordynacji 2012-07-11 12:37
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/98/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2012 r. 2012-03-14 12:24
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2012-03-06 12:54
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-03-02 13:31
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/12 Burmistrza Drawna z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XVI/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku 2012-03-02 13:28
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej oraz powołania komisji do przeprowadzania kontroli na 2012 r. 2012-03-02 13:24
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-02-14 11:21
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2012-02-10 11:26
dokument Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie ustalenia na 2012 rok planu i podziału środkow na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrdnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno 2012-02-10 11:07
dokument Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie zmian do budżetu w 2012 roku. 2012-02-07 10:56
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2012-02-07 10:54
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/12 Burmistrza Drawna z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XVI/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku 2012-02-07 10:47
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2012-02-01 12:51
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-02-01 12:49
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XVI/91/2011 rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2012 roku 2012-02-02 10:09
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłat oraz należności cywiloprawnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2012-02-01 12:48