herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XIV/87/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Kiełpino gm. Drawno od Agencji Nieruchomości Rolnych 2011-11-30 08:22
UCHWAŁA NR XIV/86/2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2011-11-30 08:20
UCHWAŁA NR XIV/85/2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2011-11-30 08:19
UCHWAŁA NR XIV/84/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. 2011-11-30 08:14
UCHWAŁA NR XIV/83/2011 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno 2011-11-30 08:12
UCHWAŁA NR XIV/82/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-11-30 08:09
UCHWAŁA NR XIV/81/2011 w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transoprtowych na 2012 rok 2011-11-30 08:05
UCHWAŁA NR XIV/80/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2012 rok 2011-11-30 08:00
UCHWAŁA NR XIV/79/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok. 2011-12-05 14:38