herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR V/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-04 14:15
UCHWAŁA NR V/38/2011 zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie 2011-04-04 14:13
UCHWAŁA NR V/37/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku 2011-04-04 14:10
UCHWAŁA NR V/36/2011 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawno 2011-04-04 14:08
UCHWAŁA NR V/35/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-04-04 13:57
UCHWAŁA NR V/34/2011 w sprawie przyznania dotacji celowej na Renowacje Zabytkowego Kościoła w Dominikowie 2011-04-04 13:54
UCHWAŁA NR V/33/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-04 13:53
UCHWAŁA NR V/32/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok 2011-04-08 09:21
UCHWAŁA NR V/31/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2011 rok 2011-04-04 13:39
UCHWAŁA NR V/30/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określonych przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Chomętowie 2011-04-04 13:37
UCHWAŁA NR V/29/2011 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok w Gminie Drawno 2011-04-04 13:35
UCHWAŁA NR V/28/2011 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2010 w Gminie Drawno 2011-04-04 13:31
UCHWAŁA NR V/27/2011 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok w Gminie Drawno 2011-04-04 13:30
UCHWAŁA NR V/26/2011 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2010 w Gminie Drawno 2011-04-04 13:27