herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/19/2010 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2011-02-15 15:06
UCHWAŁA NR III/18/2010 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Drawno na lata 2011-2014 2011-02-15 14:59
UCHWAŁA NR III/17/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w 2011 roku 2011-02-15 14:31
UCHWAŁA NR III/16/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Barnimie na lata 2008 - 2015" 2011-02-15 14:22
UCHWAŁA NR III/15/2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Podegrodzie na lata 2011 - 2017" 2011-02-15 14:18
UCHWAŁA NR III/14/2010 w sprawie trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 2011-02-15 14:13
UCHWAŁA NR III/13/2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Drawno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2011-02-15 14:09
UCHWAŁA NR III/12/2010 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Drawna 2011-02-15 14:00
UCHWAŁA NR III/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna 2011-02-15 13:57
UCHWAŁA NR III/10/2010 w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie 2011-02-15 13:49
UCHWAŁA NR III/9/2010 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie 2011-02-15 13:46
UCHWAŁA NR III/8/2010 w sprawie ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2011-02-15 13:45
UCHWAŁA NR III/7/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2010 rok 2011-02-15 13:38