Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w sklad zasobu mieszkaniowego Gminy Drawno 2012-02-10 11:00
dokument Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie preniesień budżetuowych między rozdzialami i paragrafami w ramach działu 2012-02-10 10:57
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno na 2011 r. 2012-02-02 11:23
dokument Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych Gminy Drawno 2012-02-02 11:19
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-02-02 10:57
dokument Zarządzenie Nr 81/2011/A w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-02-02 10:53
dokument Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie zmiany dysponeta wydatków budżetowych w 2011 roku 2011-12-12 10:53
dokument Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku 2011-12-12 10:49
dokument Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2011-12-12 10:47
dokument Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku 2011-12-12 10:39
dokument Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdzialami i paragrafami w ramach działu 2011-12-12 10:36
dokument Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejski w Drawnie dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-12-07 14:59
dokument Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie zmian budżetu w 2011 roku 2011-12-05 12:42
dokument Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 r. 2011-12-05 12:41
dokument Zarządzenie Nr 72/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wyskości stypendium szkolengo dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2011-11-08 14:14
dokument Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie zmaiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2011-11-08 14:09
dokument Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2011 rok 2011-11-08 14:06
dokument Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie zmaiany do budżetu w 2011 roku 2011-11-08 14:04
dokument Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-10-20 09:21
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-10-20 09:22
dokument Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2011 r. 2011-10-14 14:50
dokument Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie zmaiany Zarządzenia Nr 57 Burmistrza Drawna z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku 2011-10-14 14:48
dokument Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-21 08:11
dokument Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia wysokości stypedium szkolnego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Drawno 2011-09-20 13:03
dokument Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ustalenia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji odwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-20 13:01
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2012 r. 2011-09-20 12:57
dokument Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawieart 19. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 2011-09-13 09:54
dokument Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 2011-09-13 09:50
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie ustalenia godzin pracy kasy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2011-09-13 09:44
dokument Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku. 2011-09-13 09:39
dokument Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Drawno na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 i lata następne 2011-09-05 10:10
dokument Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą ,,zastrzeżone" i ,,pufne" w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej 2011-08-25 13:26
dokument Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plaktów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno 2011-08-22 13:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2011-08-22 13:20
dokument Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2011 r. 2011-08-22 13:17
dokument Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 9 października 2011r. 2011-08-16 08:27
dokument Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w miejscowości Drawno w 2011 r. 2011-08-09 09:23
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w miejscowości Drawno w 2011 r. 2011-08-09 09:23
dokument Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamównień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), na wykonanie usługi: "Udzielenie kredytu bankowego na 10 lat w wyskości 1.088.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku" 2011-07-12 09:47
dokument Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejski w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dla wykonania usługi poz nazwą "Codzinny dowóz dzieci do szkół na terenia gminy Drawno w roku szkolnym 2011/2012" 2011-07-12 09:39
dokument Zarządzenie Nr 46a/2011 w sprawie ustalenia godzin pracy kasy w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2011-09-13 09:33
dokument Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie przeniesień budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramch działu. 2011-07-12 09:32
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2011 r. 2011-07-12 09:30
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2011 r. 2011-07-12 09:27
dokument Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2011-06-27 15:07
dokument Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-06-27 15:06
dokument Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku 2011-06-14 10:44
dokument Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-06-14 10:38
dokument Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej oraz Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie w 2010 r. 2011-06-08 15:05
dokument Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Drawno na 2011 r. 2011-06-08 15:11
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie. 2011-05-26 09:02
dokument Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2011-05-26 10:51
dokument Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku. 2011-05-26 08:59
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej oraz powołania komisji do przeprowadzenia kontroli na 2011 r. 2011-05-26 08:58
dokument Zarządzenie Nr 33/11 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2011-05-26 09:00
dokument Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/11 Burmistrza Drawna z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR IV/20/11 z dnia 23 lutego 2011 roku. 2011-05-26 09:00
dokument Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zasad przygotowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawno. 2011-05-26 09:08
dokument Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Drawnie w referacie organizacyjno-administracyjnym 2011-05-10 09:38
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku 2011-04-28 12:44
dokument Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-04-28 12:44
dokument Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) dla robót budowlanych pod nazwą: "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu" 2011-04-18 12:59
dokument Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-04-18 12:46
dokument Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie zmian do budżetu w 2011 roku 2011-04-14 14:11
dokument Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na wykonanie usługi: "Udzielenie kredytu bankowego na 10 lat w wysokości 1.162.549,00 zł na pokrycie planowanych rozchodów w 2011 roku" 2011-04-14 14:09
dokument Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetowych w 2011 roku 2011-04-14 14:00
dokument Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2011-04-14 13:59
dokument Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 marca 2011 roku 2011-04-14 13:57
dokument Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Drawnie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Drawno 2011-04-14 13:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR IV/20/11 z dnia 23 lutego 2011 roku 2011-03-16 10:09
dokument Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2011-03-04 11:07
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2011-03-04 11:03
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania w swojej stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy 2011-02-24 14:24
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla usługi pod nazwą "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu" 2011-02-24 14:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2011 2011-02-24 14:12
dokument Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. 2011-02-01 12:59
dokument Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Żółwino 2011-02-01 12:57
dokument Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Zatom 2011-02-01 12:52
dokument Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Święciechów 2011-02-01 12:45
dokument Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Podlesie 2011-02-01 12:43
dokument Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Niemieńsko 2011-02-01 12:45
dokument Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Konotop 2011-02-01 12:44
dokument Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Kiełpino 2011-02-01 12:44
dokument Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Drawno 2011-02-01 12:44
dokument Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Dominikowo 2011-02-01 12:44
dokument Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Chomętowo 2011-02-08 13:48
dokument Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Brzeziny 2011-02-01 12:44
dokument Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Barnimie 2011-02-01 12:44