herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIV/253/2010 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału do Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółka z o.o. w Drawnie 2010-10-29 14:15
UCHWAŁA NR XLIV/252/2010 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru 2010-10-29 14:13
UCHWAŁA NR XLIV/251/2010 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2010-10-29 14:11
UCHWAŁA NR XLIV/250/2010 w sprawie wystąpienia o nadanie urzędowej nazwy miejscowości "Sówka" oraz określenia jej rodzaju jako "osada" 2010-10-29 14:09
UCHWAŁA NR XLIV/249/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drawno Przedszkola Miejskiego 2010-10-29 14:07
UCHWAŁA NR XLIV/248/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 2010-10-29 14:01
UCHWAŁA NR XLIV/247/2010 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli o charakterze doraźnym w zakresie budowy wodociągu na ulicy Kwiatowej w Drawnie 2010-10-29 13:55
UCHWAŁA NR XLIV/246/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drawno lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych 2010-10-29 13:27
UCHWAŁA NR XLIV/245/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2010 rok 2010-10-29 09:14