herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLII/243/2010 uchylająca uchwałę Nr XXVIII/152/09 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-09-30 09:37
UCHWAŁA NR XLII/242/2010 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2010-09-30 09:34
UCHWAŁA NR XLII/241/2010 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2010-09-30 09:34
UCHWAŁA NR XLII/240/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Drawno do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2010-09-30 09:26
UCHWAŁA NR XLII/239/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzącego przez Gminę Drawno Przedszkola Miejskiego 2010-09-30 09:23
UCHWAŁA NR XLII/238/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2010 rok 2010-09-30 09:22
UCHWAŁA NR XLII/237/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2010-09-30 09:21
UCHWAŁA NR XLII/236/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Drawno 2010-09-30 09:21