herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIX/229/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Drawno w 2010 rok 2010-05-06 14:19
UCHWAŁA NR XXXIX/228/2010 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta i gminy Drawno" 2010-05-06 14:17
UCHWAŁA NR XXXIX/227/2010 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drawno 2010-05-06 14:15
UCHWAŁA NR XXXIX/226/2010 w sprawie zmiany nieruchomości Gminy Drawno na nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno 2010-05-06 14:12
UCHWAŁA NR XXXIX/225/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego 2010-05-06 13:55
UCHWAŁA NR XXXIX/224/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Drawno na lata 2007 - 2015 2010-05-06 13:52
UCHWAŁA NR XXXIX/223/2010 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Gminie Drawno na lata 2010-2015 2010-05-06 13:50
UCHWAŁA NR XXXIX/222/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania Grupie Energetycznej ENEA, Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Choszczno, środków trwałych, zrealizowanych ze środków budżetu Gminy Drawno 2010-05-06 13:27
UCHWAŁA NR XXXIX/221/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Drawno na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki 2010-05-06 13:21
UCHWAŁA NR XXXIX/220/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Drawno nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Szczecinie 2010-05-06 13:18
UCHWAŁA NR XXXIX/219/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Wspólnotę Mieszkaniową w Chomętowie 2010-05-06 13:15
UCHWAŁA NR XXXIX/218/2010 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 w Gminie Drawno 2010-05-06 13:09
UCHWAŁA NR XXXIX/217/2010 w sprawie wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2009 w Gminie Drawno 2010-05-06 13:07
UCHWAŁA NR XXXIX/216/2010 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok w Gminie Drawno 2010-05-06 13:06
UCHWAŁA NR XXXIX/215/2010 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2009 w Gminie Drawno 2010-05-06 12:48