herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu pod działalność handlową, usługową na placu targowym w Drawnie


URZĄD MIEJSKI w DRAWNIE

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę terenu pod działalność handlową, usługową

na placu targowym w Drawnie

Przedmiotem przetargu jest teren o pow. 50 m2 na placu targowym w Drawnie stanowiący część działek nr 125/14 i 125/16.

Teren przeznacza się do dzierżawy na działalność handlową, usługową.

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem:

„ Przetarg - dzierżawa terenu na placu targowym w Drawnie

należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie ul. Kościelna 3

do godz. 1400 dnia 11.02.2010r.

Wadium w wysokości 500,- zł należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu
w GBS Drawno nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004
w terminie do 11.02.2010r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Dane oferenta, datę sporządzenia oferty

  2. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

  3. oferowaną cenę czynszu dzierżawnego i sposób jej zapłaty,

  4. sposób i przewidywany termin zagospodarowania terenu, (rodzaj prowadzonej działalności, koncepcję zagospodarowania terenu, z określeniem terminów wykonania planowanych inwestycji).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2010r. o godz. 1000

w pok. nr 18 Urzędu Miejskiego w Drawnie

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawnie
ul. Kościelna 3, pok. nr 9. tel. 095 /768 2031

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Pietrzkiewicz 13-01-2010 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2010 15:02