herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXV/208/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna 2010-01-29 12:24
UCHWAŁA NR XXXV/207/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku 2010-01-29 12:22
UCHWAŁA NR XXXV/206/09 w sprawie zmian budżetu gminy w 2009 roku 2010-01-29 12:21
UCHWAŁA NR XXXV/205/09 w sprawie darowizny na rzecz Drawieńskiego Parku Narodowego działek numer 307/3 i 307/7 w obrębie Barnimie gm. Drawno 2010-01-29 12:19
UCHWAŁA NR XXXV/204/09 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok 2010-01-29 12:11
UCHWAŁA NR XXXV/203/09 w sprawie przekazania według właściwości wniosku Pana Tadeusza Czajkowskiego dotyczącego zmiany warunków umowy zawartej z Komunalnym Zakładem Usługowo-Handlowym Sp. z o.o. na odprowadzanie i utylizację ścieków 2010-01-29 12:07
UCHWAŁA NR XXXV/202/09 w sprawie przekazania według właściwości wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Drawnie dotyczącego dofinansowania działalności Koła PZW w 2010 roku na terenie Gminy Drawno 2010-01-29 11:46
UCHWAŁA NR XXXV/201/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP lokalu mieszkalnego 2010-01-29 11:32
UCHWAŁA NR XXXV/200/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 2010-01-29 11:22
UCHWAŁA NR XXXV/199/09 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawnie 2016-03-17 08:49
UCHWAŁA NR XXXV/198/09 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych 2009-12-18 10:59
UCHWAŁA NR XXXV/197/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2010 rok 2009-12-18 10:58
UCHWAŁA NR XXXV/196/09 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana będzie opłata miejscowa 2009-12-18 10:57