herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

 


Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

  W dniu 8 października 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPZP.02.01.02-32-069/09-00 "Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej" Działanie 2.1 "Zintegrowany system transportowy województwa", Poddziałanie 2.1.2 "Lokalna infrastruktura drogowa".

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy Drawno poprzez przebudowę ulic Żeromskiego, Kwiatowej, Łąkowej i Tylnej w Drawnie a przez to poprawa standardu i jakosci dróg gminnych będących w złym stanie technicznym.
W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych, na które składają się:
roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia jezdni i chodników, oznakowanie i urządzenia zabezpieczające oraz budowa kanalizacji deszczowej i roboty wykończeniowe.

Powstała infrastruktura będzie elementem kończącym przebudowę ulic w centrum miejscowości Drawno. Będzie także w sposób ogólny i bezpłatny udostępniona wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miejscowości i gminy a przede wszystkim podróżnym przemieszczającym się przez teren gminy. Dzięki inwestycji gmina zdobędzie szeroki dostęp do przebudowanych obiektów przez co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz całego województwa.

Przedmiotem projektu jest przebudowa 4 ulic w Mieście Drawno - Żeromskiego, Kwiatowa, Tylna i Łąkowa o łącznej długości 1,3914 km.
Rozpoczęcie realizacji 05-04-2010
Zakończenie rzeczowe realizacji 21-09-2011

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 278 991,43 PLN z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 639 495,71 PLN tj. nie mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
 

W projekcie zaplanowano:

a)    rozebranie istniejącej nawierzchni dróg, w części z płyt betonowych typu „JUMBO”,
w części rozkruszonych oraz w części popękanej nawierzchni betonowej
wraz z krawężnikami betonowymi;

b)   ustawienie krawężników betonowych ulicznych oraz ustawienie obrzeży betonowych;

c)    wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV;

d)   osadzenie, wymiana studzienek ściekowych ulicznych z syfonem o śr. 600 mm
z osadnikiem i wpustem ulicznym żeliwnym.

e)    wykonanie koryta i jego wyprofilowanie;

f)    wykonaniem nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów, parkingów z kostki brukowej betonowej koloru szarego i czerwonego;

g)   budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego i Tylnej;

h)   zagospodarowanie poboczy, wykonanie trawników parkowych dywanowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Wiśniowski 24-11-2009 22:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Wiśniowski 24-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Wiśniowski 07-10-2010 15:00