herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXIX/171/09 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru 2009-05-12 14:04
UCHWAŁA NR XXIX/170/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Drawno, Nr XXIII/140/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2005 roku 2009-05-12 14:02
UCHWAŁA NR XXIX/169/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnych placów zabaw 2009-05-12 13:55
UCHWAŁA NR XXIX/168/09 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, nieruchomości położonych w obrębie Barnimie gm. Drawno 2009-05-12 13:54
UCHWAŁA NR XXIX/167/09 w sprawie przystąpienia Gminy Drawno do projektu pt; "Edukacja dla przedszkolaka" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-05-12 13:51
UCHWAŁA NR XXIX/166/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do powiatowo - gminnego programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim" 2009-05-12 13:46
UCHWAŁA NR XXIX/165/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Drawno 2009-05-12 13:39
UCHWAŁA NR XXIX/164/09 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 w Gminie Drawno 2009-05-12 13:37
UCHWAŁA NR XXIX/163/09 w sprawie: wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2008 w Gminie Drawno 2009-05-12 13:33
UCHWAŁA NR XXIX/162/09 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok w Gminie Drawno 2009-05-12 13:31
UCHWAŁA NR XXIX/161/09 w sprawie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2008 w Gminie Drawno 2009-05-12 13:30