herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXVIII/160/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Drawno na lata 2007-2015 2009-03-16 14:18
UCHWAŁA NR XXVIII/159/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drawno na lata 2007-2015 2009-03-16 14:16
UCHWAŁA NR XXVIII/158/09 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie 2009-03-16 14:08
UCHWAŁA NR XXVIII/157/09 w sprawie wyrażenia zgody na członkostwo radnego w dwóch stałych Komisjach Rady Miejskiej w Drawnie 2009-03-16 14:06
UCHWAŁA NR XXVIII/156/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Chomętowie 2009-03-16 14:04
UCHWAŁA NR XXVIII/155/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawno 2009-03-16 14:01
UCHWAŁA NR XXVIII/154/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2009-03-16 14:00
UCHWAŁA NR XXVIII/153/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Drawna 2009-03-16 13:58
UCHWAŁA NR XXVIII/152/09 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2009-03-16 13:55