Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 55/2009 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2009 roku 2010-02-03 12:16
dokument Zarządzenie Nr 54/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2010-01-28 14:39
dokument Zarządzenie Nr 53/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2010-01-28 14:33
dokument Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-12-22 13:12
dokument Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), na wykonania usługi: "Udzielenie kredytu bankowego na 10 lat w wysokości 1.118.600,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2009 roku". 2009-12-22 13:11
dokument Zarządzenie Nr 50/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-12-22 13:05
dokument Zarządzenie Nr 49/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2009-12-22 13:03
dokument Zarządzenie Nr 48/2009 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r 2009-12-22 13:02
dokument Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie ustalenia godzin pracy kasy w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2009-12-22 13:00
dokument Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2009 r 2009-12-22 12:58
dokument Zarządzenie Nr 45/2009 w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2009-12-22 12:55
dokument Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-12-22 12:54
dokument Zarządzenie Nr 43/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2009-12-22 12:53
dokument Zarządzenie Nr 42/2009 w sprawie przeniesień budżetowych pomiędzy dysponentami w ramach tego samego rozdziału i paragrafu 2009-12-22 12:45
dokument Zarządzenie Nr 41/2009 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - "Drawianin roku" 2009-10-19 13:11
dokument Zarządzenie Nr 40/2009 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Drawno 2009-10-19 13:10
dokument Zarządzenie Nr 39/2009 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - "Drawianin roku" 2009-10-19 13:08
dokument Zarządzenie Nr 38/2009 w sprawie ogłoszenie Otwarto Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r 2009-10-19 13:03
dokument Zarządzenie Nr 37/2009 w sprawie jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania obrony cywilnej na obszarze gminy Drawno 2009-10-19 12:59
dokument Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2009-10-19 12:56
dokument Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2009-10-08 14:03
dokument Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2009-10-08 14:02
dokument Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-10-08 14:01
dokument Zarządzenie Nr 32a/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2009-10-19 12:54
dokument Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2009-10-08 13:58
dokument Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2010 2009-10-08 13:45
dokument Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w wykazach akt Urzędu Miejskiego w Drawnie 2009-10-08 13:44
dokument Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-09-08 14:01
dokument Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie zmian do budżetu w 2009 roku 2009-09-08 14:00
dokument Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Burmistrza Drawna - "Drawianin roku" 2009-08-17 14:18
dokument Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2009 Burmistrza Drawna z dnia 09 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne w gminie Drawno 2009-08-17 14:15
dokument Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-08-17 14:11
dokument Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2009-08-17 14:10
dokument Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r 2009-08-17 14:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Drawnie 2009-08-17 14:03
dokument Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Drawno 2009-08-17 14:01
dokument Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2009-08-17 13:58
dokument Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie 2009-08-17 13:55
dokument Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2009-08-17 13:52
dokument Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2009-08-17 13:48
dokument Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok 2009-08-17 13:45
dokument Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania "Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Drawnie przy ul. Żeromskiego" 2009-08-17 13:43
dokument Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne w gminie Drawno. UWAGA: Zarządzenie uchylone zarządzeniem nr 26/2009 2009-08-17 13:40
dokument Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Drawnie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 19 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) na dostawę "lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 dla jednostki OSP Drawno" 2009-05-08 12:18
dokument Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2009-05-08 12:14
dokument Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XXX/172/09 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu w 2009 roku 2009-05-08 12:12
dokument Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie stałego dyżuru 2009-05-08 12:10
dokument Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Drawno 2009-05-08 12:09
dokument Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie 2009-03-12 13:15
dokument Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie zmiany procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2009-03-12 13:15
dokument Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w 2009r 2009-03-12 13:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Drawnie 2009-03-12 13:06
dokument Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie przyznania Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Drawnie nagrody rocznej za 2008r 2009-03-12 12:48
dokument Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie przyznania Dyrektorowi Drawieńskiego Ośrodka Kultury nagrody rocznej za 2008r 2009-03-12 12:47
dokument Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Nr XXVI/148/09 z dnia 30 grudnia 2009r 2009-03-12 12:43
dokument Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r 2009-03-12 12:11