herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 21 5
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 9 88
Sekretarz 0 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 9 64
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 0 6
Sekretarz 0 1
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 41 51
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 24 37
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 9 8
Sekretarz 1 2
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 8 18
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak