herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 36 56
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 9 72
Sekretarz 1 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 13 17
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 41 71
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 23 67
Sekretarz 3 2
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 41 58
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 63 64
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 18 41
Sekretarz 0 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 17 18
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak