herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 8 45
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 1 6
Sekretarz 1 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 6 12
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 44 66
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 7 15
Sekretarz 1 3
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 13 15
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 60 142
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 30 74
Sekretarz 1 1
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 1 20
Urząd Stanu Cywilnego 16 43
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak