herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 61 73
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 0 38
Sekretarz 3 1
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 14 22
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 45 64
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 23 72
Sekretarz 1 1
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 13 17
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak