herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 1 2
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 0 11
Sekretarz 0 1
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 60 128
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 6 9
Sekretarz 0 1
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 29 43
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 58 84
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 5 15
Sekretarz 3 1
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 23 38
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak