herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 3 0
Inspektor ds. ochrony danych osobowych 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 32 122
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 4 46
Sekretarz 1 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Inspektor ds. ochrony danych osobowych 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 15 132
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 4 12
Sekretarz 0 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 1 1
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 13 72
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 31 75
Sekretarz 0 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 30 72
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak