herb BIP - Urząd Miejski w Drawnie

www.drawno.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 27 65
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 3 1
Sekretarz 1 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 5 34
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 103 111
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 11 26
Sekretarz 1 2
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 16 30
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Burmistrz 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowo - Księgowy 0 0
Referat Organizacyjno - Administracyjny 77 78
Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 38 74
Sekretarz 1 0
Stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 9 34
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak