Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Drawnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Miasta


|--- Dane

|--- Kontakt

|--- Regulamin Organizacyjny Urządu

      |--- Zmiany wprowadzone w Regulaminie Organizacyjny Urządu Miejskiego w Drawnie

      |--- Regulamin Organizacyjny Urządu

|--- Schemat Organizacyjny Urzędu

|--- Godziny urzędowania

|--- Referaty

|--- Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków

|--- Raporty

System Rada


|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały Rady Miejskiej

|--- Projekty uchwał

Informacje


|--- Raport o stanie Gminy Drawno

      |--- Raport o stanie Gminy Drawno za rok 2018

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Gospodarka nieczystościami ciekłymi

      |--- Podmioty posiadające zewolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

|--- Regulamin Azbest

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Informacje o środowisku

      |--- Decyzja środowiskowa - Budowa farmy fotowoltaicznej do mocy 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133/20, 133/21,133/22 i 133/23 w obrębie Święciechów, w miejscowości Święciechów w Gminie Drawno

      |--- Decyzja środowiskowa - Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2019

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2018

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

            |--- Przewodniczący Rady Miejskiej - Aleksander Dementwiew

            |--- Burmistrz Drawna - Andrzej Chmielewski

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |--- Pracownicy Urzędu

            |--- Radni Rady Miejskiej w Drawnie

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |--- Pracownicy Urzędu

            |--- Radni Rady Miejskiej w Drawnie

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

            |--- Pracownicy Urzędu

            |--- Radni Rady Miejskiej w Drawnie

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

            |--- Pracownicy Urzędu

            |--- Radni Rady Miejskiej w Drawnie

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014

|--- Fundusze wsparcia

      |--- Projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych

            |--- Dofinansowanie ze środków przedakcesyjnych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyznanych Polsce przez UE - SAPARD

            |--- Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach programowych 2004-2006

            |--- Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach programowych 2007-2013

                  |--- Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

            |--- Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

                  |--- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem plenerowym dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury w celu rozwoju różnych form kultury w gminie Drawno

                  |--- Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Drawno poprzez zagospodarowanie Wzgórza Wedlów w Drawnie - etap I

      |--- Projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy krajowych

            |--- Gazyfikacja miasta Drawna - 1998/2000

            |--- Budowa kanalizacji tłocznej Święciechów - Drawno - 1999/2000

            |--- Budowa kanalizacji sanitarnej: Kościuszki (remiza), Szpitalna, Szkolna, Chomętowska, Polna - 2002

            |--- Przebudowa nawierzchni ulic w Drawnie w zabytkowym układzie Starego Miasta: ul. Kościuszki, Szpitalna, Szkolna, Kościelna - etap I - 2000/2002

            |--- remont sali gimnastycznej, modernizacja boiska w Szkole Podstawowej w Drawnie - 2003

            |--- Budowa terenowych urządzeń sportowych i budynków zaplecza przebieralniowo - sanitarnego w Barnimiu - 2005

            |--- Budowa drewnianego pomostu na jeziorze Dominikowo Duże w Dominikowie - 2006

            |--- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Zatom w Drawieńskim Parku Narodowym - 2006

            |--- Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Żeromskiego w Drawnie - 2008/2009

      |--- Projekty planowane do realizacji we współfinansowaniu innych jednostek w latach 2008 - 2015

            |--- Remont kompleksowy Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie - 2009/2010

            |--- Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Drawno - 2009/2010

            |--- Odnowa i modernizacja zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w gminie Drawno - świetlice wiejskie 2009/2011

            |--- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem nabrzeża nad jeziorem Grażyna oraz przebudową przyległej infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowaniem terenu - 2009/2011

            |--- Budowa infrastruktury drogowej, technicznej dla terenu zabudowy mieszkaniowej położonego pomiędzy ul. Choszczeńską a Promenadą w Drawnie - 2011/2013

            |--- Przebudowa nawierzchni ulic w Drawnie - ul. Saperów, Energetyków, Piaskowa, Potokowa, Zdrojowa - 2011/2013

            |--- Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Drawno: Zamek Niemieńsko, Niemieńsko, Dominikowo, Chomętowo, Konotop, Barnimie, Podegrodzie, modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawnie - 2010/2015

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Spółki prawa handlowego

|--- Budżet

      |--- Budżet 2020

      |--- Budżet 2019

      |--- Budżet 2018

      |--- Budżet 2017

      |--- Budżet 2016

      |--- Budżet 2015

      |--- Budżet 2014

      |--- Budżet 2013

      |--- Budżet 2012

      |--- Budżet 2011

      |--- Budżet 2010

      |--- Budżet 2009

      |--- Budżet 2008

      |--- Budżet 2007

      |--- Budżet 2006

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Koła łowieckie

      |--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Sołectwa

|--- Zamówienia publiczne PZP

|--- Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Gospodarka Odpadami Komunalnymi

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2020 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2017 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2016 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2015 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2014 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2013 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2012 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2011 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2010 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2009 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2008 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2007 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2006 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2005 roku

      |--- Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku

|--- Ogłoszenia

|--- Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

|--- Nabór urzędników

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2014 rok

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania z działalności Burmistrza Drawna

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

      |--- Sprawozdania z jednostek organizacyjnych

      |--- Pozostałe

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

|--- Gmina Drawno mapa

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Jakość wody

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

|--- Udostępnianie informacji

|--- Konsultacje społeczne

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drawno

      |--- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022

      |--- Konsultacje w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

|--- Prawo łowieckie

      |--- Obwieszczenia

      |--- Informacje o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

            |--- Nadleśnictwo Drawno

            |--- Koło Łowieckie "Cyranka"

            |--- Koło Przyjaciół Myślistwa "Przyjaciele"

            |--- Nadleśnictwo Głusko

      |--- Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

            |--- Koło Łowieckie nr 62 "Dzik" Choszczno

            |--- Koło Łowieckie "Cyranka"

            |--- Koło Łowieckie "Szarak"

            |--- Koło Łowieckie "Drawa"

            |--- Koło Łowieckie nr 63 WIARUS DRAWNO

            |--- Koło Przyjaciół Myślistwa "Przyjaciele"

            |--- Nadleśnictwo Głusko

            |--- Nadleśnictwo Drawno

|--- Wykorzystanie Informacji Publicznej

Rada Miejska


|--- Skład Rady Miejskiej

|--- Komisje Rady Miejskiej

|--- Protokoły Sesji Rady Miejskiej

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

|--- Informacje z działalności Rady Miejskiej

      |--- 2015

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Relacje z sesji

Prawo lokalne


|--- Statut

|--- Petycje

      |--- Petycje - podstawa prawna

      |--- Petycje składane do Burmistrza Drawna

      |--- Petycje składane do Rady Miejskiej w Drawnie

      |--- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Drawna

            |--- Rok 2017

|--- Zgromadzenia

|--- Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

      |--- 2015 r.

      |--- 2014 r.

      |--- 2013 r.

      |--- 2012 r.

      |--- 2011 r.

      |--- 2010 r.

      |--- 2009 r.

      |--- 2008 r.

      |--- 2007 r.

      |--- 2006 r.

|--- Strategia Rozwoju Turystyki

|--- Wieloletni Plan Inwestycyjny

|--- Plan Rozwoju Lokalnego

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

|--- Gminny Program Ochrony Środowiska

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Przepisy prawa dotyczące planowania przestrzennego

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno

      |--- Obowiązujące plany przestrzennego zagospodarowania Gminy Drawno

      |--- Inwestycje celu publicznego - obwieszczenia

|--- Podatki i opłaty

      |--- Rok 2019

            |--- Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r.

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

                  |--- Podatek od nieruchomości

            |--- Uchwały

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Drawno

|--- Projekty uchwał

      |--- 2018

            |--- Druk nr 21

            |--- Druk nr 20

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

|--- Uchwały Rady Miejskiej do początku kadencji 2018-2023

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2018 roku

            |--- Sesja II (5 grudnia)

            |--- Sesja LI (18 października)

            |--- Sesja L ( 3 października)

            |--- Sesja XLVIII (11 września)

            |--- Sesja XLVII (12 Lipca)

            |--- Sesja XLVI (25 czerwiec)

            |--- Sesja XLV (29 maja)

            |--- Sesja XLIV (26 kwietnia)

            |--- Sesja XLIII (29 marca)

            |--- Sesja XLII (22 lutego)

            |--- Sesja XLI (15 stycznia)

            |--- Sesja XL (12 stycznia)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2017 roku

            |--- Sesja XXXIX (28 grudnia)

            |--- Sesja XXXVIII (9 listopada)

            |--- Sesja XXXVII (28 września)

            |--- Sesja XXXVI (1 września)

            |--- Sesja XXXV (10 sierpnia)

            |--- Sesja XXXIV (27 czerwca)

            |--- Sesja XXXIII (30 maja)

            |--- Sesja XXXII (25 kwietnia)

            |--- Sesja XXXI (28 marca)

            |--- Sesja XXX (23 lutego)

            |--- Sesja XXIX (14 lutego)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2016 roku

            |--- Sesja XXVIII (29 grudnia)

            |--- Sesja XXVII (17 listopada)

            |--- Sesja XXVI (8 listopada)

            |--- Sesja XXV (14 października)

            |--- Sesja XXIV (28 września)

            |--- Sesja XXIII (08 września)

            |--- Sesja XXII (29 sierpnia)

            |--- Sesja XXI (28 czerwca)

            |--- Sesja XX (24 maja)

            |--- Sesja XIX (26 kwietnia)

            |--- Sesja XVIII (30 marca)

            |--- Sesja XVII (23 lutego)

            |--- Sesja XVI (12 stycznia)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku

            |--- Sesja XV (29 grudnia)

            |--- Sesja XIV (10 grudnia)

            |--- Sesja XIII (24 listopada)

            |--- Sesja XII (27 października)

            |--- Sesja XI (29 września)

            |--- Sesja X (15 września)

            |--- Sesja IX (30 czerwca)

            |--- Sesja VIII (26 maja)

            |--- Sesja VII (28 kwiecień)

            |--- Sesja VI (31 marca)

            |--- Sesja V (5 marca)

            |--- Sesja IV (23 stycznia)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2014 roku

            |--- Sesja III (30 grudnia)

            |--- Sesja II (9 grudnia)

            |--- Sesja I (1 grudnia)

            |--- Sesja XLVI (4 listopada)

            |--- Sesja XLV (25 września)

            |--- Sesja XLIV (1 września)

            |--- Sesja XLIII (7 lipca)

            |--- Sesja XLII (23 czerwca)

            |--- Sesja XLI (29 maja)

            |--- Sesja XL (24 kwiecień)

            |--- Sesja XXXIX (27 marca)

            |--- Sesja XXXVIII (04 marca)

            |--- Sesja XXXVII (22 styczeń)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku

            |--- Sesja XXXVI (30 grudnia)

            |--- Sesja XXXV (14 listopada)

            |--- Sesja XXXIV (23 września)

            |--- Sesja XXXIII (26 czerwca)

            |--- Sesja XXXII (6 czerwca)

            |--- Sesja XXXI (27 maja)

            |--- Sesja XXX (10 maja)

            |--- Sesja XXIX (25 kwiecień)

            |--- Sesja XXVIII (28 marca)

            |--- Sesja XXVII (28 luty)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku

            |--- Sesja XXV (28 grudnia)

            |--- Sesja XXIV (26 listopad)

            |--- Sesja XXIII (30 październik)

            |--- Sesja XXII (27 września)

            |--- Sesja XXI (28 czerwca)

            |--- Sesja XX (25 kwiecień)

            |--- Sesja XIX (28 marca)

            |--- Sesja XVIII (28 luty)

            |--- Sesja XVII (10 stycznia)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku

            |--- Sesja XVI (29 grudnia)

            |--- Sesja XV (2 grudnia)

            |--- Sesja XIV (23 listopada)

            |--- Sesja XIII (28 września)

            |--- Sesja XII (9 września)

            |--- Sesja XI (11 sierpnia)

            |--- Sesja X (30 czerwca)

            |--- Sesja IX (28 czerwca)

            |--- Sesja VIII (13 czerwca)

            |--- Sesja VII (25 maja)

            |--- Sesja VI (20 kwietnia)

            |--- Sesja V (23 marca)

            |--- Sesja IV (23 lutego)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

            |--- Sesja III (29 grudnia)

            |--- Sesja II (14 grudnia)

            |--- Sesja I (1 grudnia)

            |--- Sesja XLV (9 listopada)

            |--- Sesja XLIV (30 września)

            |--- Sesja XLIII (10 września)

            |--- Sesja XLII (29 czerwca)

            |--- Sesja XLI (28 maja)

            |--- Sesja XL (29 kwietnia)

            |--- Sesja XXXIX (26 marca)

            |--- Sesja XXXVIII (8 lutego)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku

            |--- Sesja XXXVII (30 grudnia)

            |--- Sesja XXXVI (18 grudnia)

            |--- Sesja XXXV (27 listopada)

            |--- Sesja XXXIV (21 września)

            |--- Sesja XXXIII (29 czerwca)

            |--- Sesja XXXII (1 czerwca)

            |--- Sesja XXXI (23 kwietnia)

            |--- Sesja XXX (27 marca)

            |--- Sesja XXIX (27 lutego)

            |--- Sesja XXVIII (2 lutego)

            |--- Sesja XXVII (16 stycznia)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

            |--- Sesja XXVI (30 grudnia)

            |--- Sesja XXV (28 listopada)

            |--- Sesja XXIV (20 listopada)

            |--- Sesja XXIII (12 listopada)

            |--- Sesja XXII (28 października)

            |--- Sesja XXI (1 października)

            |--- Sesja XX (29 września)

            |--- Sesja XIX (29 lipca)

            |--- Sesja XVIII (24 czerwca)

            |--- Sesja XVII (15 maja)

            |--- Sesja XVI (25 kwietnia)

            |--- Sesja XV (19 marca)

            |--- Sesja XIV (18 lutego)

            |--- Sesja XIII (6 lutego)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

            |--- Sesja XII (28 grudnia)

            |--- Sesja XI (3 grudnia)

            |--- Sesja X (29 października)

            |--- Sesja IX (28 września)

            |--- Sesja VIII (13 września)

            |--- Sesja VII (27 czerwca)

            |--- Sesja VI (27 kwietnia)

            |--- Sesja V (16 marca)

            |--- Sesja IV (16 lutego)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

            |--- Sesja III (28 grudnia)

            |--- Sesja II (1 grudnia)

            |--- Sesja I (24 listopada)

            |--- Sesja XXXII (25 października)

            |--- Sesja XXXI (15 września)

            |--- Sesja XXX (29 czerwca)

            |--- Sesja XXIX (26 kwietnia)

            |--- Sesja XXVIII (17 marca)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

            |--- Sesja XXVII (29 grudnia)

            |--- Sesja XXVI (29 listopada)

            |--- Sesja XXV (29 września)

            |--- Sesja XXIV (30 sierpnia)

            |--- Sesja XXIII (29 czerwca)

            |--- Sesja XXII (29 kwietnia)

            |--- Sesja XXI (18 marca)

            |--- Sesja XX (28 stycznia)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

            |--- Sesja XIX (30 grudnia)

            |--- Sesja XVIII (14 grudnia)

            |--- Sesja XVII (22 października)

            |--- Sesja XVI (2 września)

            |--- Sesja XV (18 czerwca)

            |--- Sesja XIV (30 kwietnia)

            |--- Sesja XIII (26 marca)

      |--- Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

|--- Kontrole i Audyty

      |--- Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego w Drawnie

      |--- Kontrole zewnętrzne

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2015 rok

            |--- 2014 rok

            |--- 2013 rok

            |--- 2012 rok

            |--- 2011 rok

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi


|--- Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2012 rok

      |--- 2011 rok

      |--- 2010 rok

      |--- 2009 rok

      |--- Wzory Dokumentów

      |--- Przepisy prawne

|--- Baza danych NGO

|--- Wzory dokumentów

Dziłalność lobbingowa


|--- 2018 rok

|--- 2019 rok

Ochrona danych osobowych (RODO)


|--- Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Drawnie

|--- Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


|--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

|--- Wykaz

Inne


|--- Monitor Polski

|--- Dziennik Ustaw

Wybory


|--- Wybory Samorządowe 2018

      |--- Uchwały

      |--- Obwieszczenia/Informacje/Postanowienia

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

|--- Wybory Ławników

|--- Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

|--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

|--- Wybory do Sejmu i Senatu 2019

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

|--- Wybory Samorządowe 2010

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2008

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010

|--- Wybory do Sejmu i Senatu 2011

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drawnie

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

|--- Wybory Samorządowe 2014

      |--- Obwieszczenia/Informacje

      |--- Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie

|--- Wybory Samorządowe 2006